AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

POUROS DEVELOPMENTS: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Η Εταιρεία POUROS DEVELOPMENTS ζητεί να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση στην Λεμεσ
Προσόντα:
•Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
•Εγγεγραμμένος/η στο ΕΤΕΚ
•Εμπειρία σε εργοτάξιο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
•Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
•Άδεια οδήγησης
Καθήκοντα:
•Επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου κατά την διάρκεια των εργασιών
•Καθοδήγηση και επίβλεψη εργατικού προσωπικού στο εργοτάξιο
•Παραγγελία και έλεγχος υλικών/εργασιών
•Διαχείριση και επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που θα παρουσιάζονται
•Συντονισμός στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@pouros.com με τίτλο: “anergosjobs.com”