AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας / Λειτουργός Τηλεφωνικού Κέντρου

Σύμβουλοι Δημοσιότητας ΓΝΩΡΑ: Ζητείται Γραμματέας / Λειτουργός Τηλεφωνικού Κέντρου – Λευκωσία

Η εταιρεία Σύμβουλοι Δημοσιότητας ΓΝΩΡΑ, επιθυμεί να προσλάβει Γραμματέα / Λειτουργό Τηλεφωνικού Κέντρου με πλήρης απασχόληση από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Συντονισμός συναντήσεων στα γραφεία της εταιρείας
 • Παραγγελία αναλώσιμων και ειδών γραφικής ύλης

Προσόντα

 • Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών
 • Γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και επαγγελματισμός
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Προσαρμοστικότητα, προθυμία, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα εργασίας

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση elena@gnora.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

www.gnora.com