AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΓΙΩΤΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Tο δικηγορικό γραφείο ΓΙΩΤΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. στη Λευκωσία ζητεί να προσλάβει άτομο για την θέση Γραμματέα για εργοδότηση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, προθυμία, εργατικότητα, επαγγελματισμός, προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Οργανωτικές ικανότητες και άριστες δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.
 • Προηγούμενη πείρα στη θέση Administrator σε δικηγορική εταιρεία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Δίπλωμα ή πτυχίο σπουδών σχετικό με την πιο πάνω θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Γραμματειακή υποστήριξη και χειρισμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Χειρισμός διάφορων ηλεκτρονικών συστημάτων καθώς και της κυβερνητικής πύλης Αριάδνη.
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων και υποθέσεων.
 • Γραπτή και τηλεφωνική επικοινωνία (περιλαμβανομένων σύνταξης επιστολών, ηλεκτρονικών μηνυμάτων) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά με πελάτες, συνεργάτες, συναδέλφους από όλα τα τμήματα της εταιρείας, τράπεζες, λογιστικά γραφεία, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και άλλες Κυβερνητικές υπηρεσίες και δημόσιες αρχές.
 • Απάντηση τηλεφωνημάτων και προώθηση μηνυμάτων.
 • Εκμάθηση και χρήση νέων και αναβαθμισμένων προγραμμάτων.
 • Προετοιμασία εταιρικών και άλλων εγγράφων.
 • Προετοιμασία εγγράφων για καταχώρηση στο Δικαστήριο.
 • Σύνταξη και αποστολή τιμολογίων.
 • Παροχή λογιστικής υποστήριξης θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.

Ο μισθός θα είναι αναλόγως προσόντων.

Βιογραφικό σημείωμα παρακαλούμε όπως αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ymiltiadou@cytanet.com.cy  με τίτλο: “anergosjobs.com” ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό: 22313837.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22498134.

Οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA