AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις για το Τμήμα Παραδόσεων (με πείρα ή χωρίς)

Θέσεις για το Τμήμα Παραδόσεων – Λευκωσία

Εταιρεία συναρμολόγησης και παράδοσης επίπλων στη Βιομηχανική Περιοχή Εργατών ζητά για άμεση εργοδότηση:

 Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Υπεύθυνα άτομα με πείρα ή χωρίς για την παράδοση και συναρμολόγηση λυόμενων επίπλων.

  • Αρκετά ικανοποιητικό πακέτο απολαβών

  • μεγάλες προοπτικές ανέλιξης.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε:

 Βιομηχανική Περιοχή Εργατών

Email: stavros@takis.com

Tel.:  99686896 / 22621419