AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυίας: Θέσεις εργασίας

Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυίας: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

Ψάχνουμε άτομα με τα ακόλουθα προσόντα για πλήρη απασχόληση:
1) απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης
2) πολύ καλή γνώση ελληνικής γλώσσας
Η θέση είναι για φροντίδα ατόμων με νοητική αναπηρία στην Λευκωσία σε κατοικία που θα διαμένουν 5 άτομα. Η θέση είναι σε κυκλικό ωράριο.
Μισθός 1.000 ευρώ μεικτά για άτομα χωρίς προϋπηρεσία στην σχετική θέση. Για άτομα με εμπειρία ο μισθός θα είναι ανάλογος προσόντων.
Παρακαλώ να σταλεί βιογραφικό στο: info@pkle.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”
*Τα βιογραφικά να σταλούν μέχρι 22.08.2023 και στο θέμα να γράφει: “κατοικία υποστηρίζομενης διαβίωσης”