AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση για Bookkeeping και Διαχείριση Γραφείου (δεν απαιτείται εμπειρία)

Θέση για Bookkeeping και Διαχείριση Γραφείου – Λεμεσός

Εργοληπτική εταιρεία με έδρα την Λεμεσό ζητά κοπέλα για απασχόληση εκτελώντας καθήκοντα Bookkeeping και Διαχείριση Γραφείου.
Πενθήμερη εργασία ωράριο 9.00 -13:00 και 14:00 – 18.00.
Απαραίτητα προσόντα:
*Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών
*Βασικές γνώσεις Λογιστικής .
*Καλή γνώση προγραμμάτων MS Word και Excel.
* Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
* Καλές οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες γραμματειακής υποστήριξης.
*Ευχάριστος χαρακτήρας και δυνατή προσωπικότητα.
Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση δεν απαιτείται
Μισθός αναλόγως προσόντων.
Βιογραφικά στο email: antoniou.ch84@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com”