AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Διοικητικός/Διοικητική Λειτουργός (ωράριο 07:30 – 15:30)

AC Goldman Solutions & Services Ltd: Ζητείται Διοικητικός/Διοικητική Λειτουργός – Λευκωσία

Η AC Goldman Solutions & Services ζητά να προσλάβει Διοικητικό/Διοικητική Λειτουργό για εργασία σε εσωτερικά και εξωτερικά έργα.

Ελκυστικό πακέτο απολαβών που θα προσαρμόζεται ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία του/της υποψηφίου/ας.

Ώρες εργασίας: 07:30 – 15:30

Μέρες εργασίας: Δευτέρα – Παρασκευή

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση Έργων, Μηχανική Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα στους προαναφερόμενους κλάδους.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

Καθήκοντα και Ευθύνες:

  • Ετοιμάζει προδιαγραφές, έγγραφα δημόσιων προσφορών και αξιολογεί τις προσφορές.
  • Συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
  • Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντα του νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία
  • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά ή τις διευκρινιστικές ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@acgoldman.comμε τίτλο: “anergosjobs.com”

Τα βιογραφικά ενδέχεται να αποσταλούν σε τρίτους οργανισμούς (πελάτες της εταιρείας) για να εγκρίνουν τα βιογραφικά σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α ενδέχεται να εργαστεί σε εξωτερικά έργα. Με την αποστολή του βιοφραφικού οι υποψήφιοι/ες θεωρείται ότι συμφωνούν με τον εν λόγω όρο.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS