AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Γραμματέας, Λογιστής/ Λογίστρια, Δικηγόρος

Πανάγος & Πανάγος Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητούνται Γραμματέας, Λογιστής/ Λογίστρια, Δικηγόρος – Λευκωσία

Το δικηγορικό γραφείο Πανάγος & Πανάγος Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα τη Λευκωσία επιθυμεί να προσλάβει υπαλλήλους για τις πιο κάτω θέσεις:

1. ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Έκδοση και καταχώρηση τιμολογίων.
• Προετοιμασία και υποβολή πληρωμών και σχετικών δηλώσεων (Φ.Π.Α, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, μισθοδοσία, Ετήσιων Εκθέσεων Εταιρειών, κτλ).
• Διαχείριση εισπράξεων, πληρωμών και καταθέσεων.
• Επικοινωνία με πελάτες προς είσπραξη οφειλών.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Κάτοχος Διπλώματος/πτυχίου Λογιστικής
• Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

 

2. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Outlooj, Excel, Microsoft Office).
• Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία & Γραφή).
• Άριστες οργανωτικές ικανότητες καθώς και δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση (Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Εμπειρία σε δικηγορικό γραφείο.

 

3. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Πτυχίο Νομικής,
• Άδεια εξάσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο,
• Πείρα τουλάχιστον 5 χρόνια,
• Εμπειρία και γνώση σε θέματα Τραπεζικού και Εταιρικού Δικαίου,
• Θεώρηση και σύνταξη δικογράφων, αιτήσεων και νομικών εγγράφων,
• Παροχή καλή χρήση Η/Υ,
• Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας,
• Ικανότητα και δυνατότητα διεκπεραίωσης πολλαπλών καθηκόντων υπό πίεση χρόνου και κάτω από αυστηρά χρονοδιαγράμματα,
• Ευχάριστος και ακέραιος χαρακτήρας, με εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, ευθυκρισία, ευγένεια, ευπρεπής εμφάνιση και αξιοπιστία.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Μεταπτυχιακό ή άλλο ανάλογο επαγγελματικό προσόν (π.χ. Barrister at Law/LPC, Mediator),
• Γνώση και πείρα σε άλλα νομικά θέματα.

Αναλόγως προσόντων θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών και αυτό ισχύει για όλες τις πιο πάνω θέσεις.

Τα βιογραφικά να αποσταλούν στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@panagoslaw.com και accounting@panagoslaw.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Για οτιδήποτε περαιτέρω ή και για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεση σας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA