AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λεμεσού: Ζητείται Καθηγητής Πιάνου

Δήμος Λεμεσού: Ζητείται Καθηγητής Πιάνου – Λεμεσός

Κενή θέση καθηγητή /τριας Πιάνου στο Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο

Ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός (1) ωρομίσθιου  καθηγητή/τριας   Πιάνου  (όχι πέραν των 25 ωρών εβδομαδιαίως).

Προσόντα:

  1. Απόφοιτος ανώτατης μουσικής σχολής
  2. Ειδικότητα στο πιάνο
  3. Γνώση θεωρίας και ακουστικών
  4. Ικανότητα διδασκαλίας στην Ελληνική

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην Υπηρεσία Προσωπικού του Δήμου το αργότερο μέχρι τις 4/9/2023.

Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δεν υπάρχει καθορισμένο έντυπο αίτησης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA