AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

KEANE VGENOPOULOU & ASSOCIATES LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Το δικηγορικό γραφείο KEANE VGENOPOULOU & ASSOCIATES LLC με έδρα στη Λεμεσό επιθυμεί να προσλάβει άμεσα άτομο για την πλήρωση θέσης γραμματέα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Τίτλος ή πτυχίο κολλεγίου ή άλλης αντίστοιχης σχολής γραμματειακών σπουδών.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, προθυμία, εργατικότητα, επαγγελματισμός, προσοχή στη λεπτομέρεια.
  • Οργανωτικές ικανότητες και άριστες δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.

Καθήκοντα:

  • Σύνταξη, δακτυλογράφηση εγγράφων, εντύπων, συμβολαίων και δικογράφων
  • Αρχειοθέτηση εγγράφων και υποθέσεων
  • Παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης
  • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και αλληλογραφία
  • Επικοινωνία με συνεργάτες/πελάτες

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης. Μισθός, ωφελήματα και προοπτικές, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν βιογραφικό σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kvlaw.eu υπό το θέμα «Θέση Γραμματέα – anergosjobs.com»

Όνομα προσώπου επικοινωνίας και τηλέφωνο επικοινωνίας: Χριστίνα Βγενοπούλου 25257900

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και διακριτικής μεταχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA