AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ο.ΠΑ.Κ: Θέση Εργασίας

Ο.ΠΑ.Κ: Θέση Εργασίας – Λεμεσός και Πάφος

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ), αναζητεί εξωτερική συνεργασία με Εγγεγραμμένο Κλινικό Ψυχολόγο για παροχή υπηρεσιών στήριξης σε Μέλη της, με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού, στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Η συνεργασία μπορεί να αρχίσει με 5-7 ώρες την βδομάδα.

Καθήκοντα/Υπηρεσίες:
Ψυχολογική Υποστήριξη στα Μέλη που βρίσκονται στην κοινότητα.
Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε Φροντιστές ατόμων με κινητική αναπηρία
Ατομικές Συνεδρίες στο προσβάσιμο γραφείο του Ψυχολόγου (Λεμεσό ή Πάφο)
Δυνατότητα παροχής Κατ’ Οίκον επισκέψεων σε περιπτώσεις που τα άτομα είναι κλινήρεις.
Διατήρηση επικοινωνίας / συμμετοχή σε συναντήσεις με άλλους Επαγγελματίες (Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Νοσηλευτική Λειτουργό κ.α.) της Υπηρεσίας του Οργανισμού.

Απαραίτητα Προσόντα:
Εφαρμοσμένο Μεταπτυχιακό στη Κλινική Ψυχολογία.
Εγγεγραμμένος Κλινικός Ψυχολόγος στο Μητρώο Ψυχολόγων Κύπρου.

Επιθυμητά:
Προηγούμενη Εμπειρία με χρόνιες παθήσεις / κινητικές αναπηρίες θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία μετά την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Απολαβές βάσει ωριαίας απασχόλησης.
Επίδομα οδοιπορικών για μετακινήσεις εκτός έδρας.
Παροχή υπηρεσιακού τηλεφώνου.
Θα επεξηγηθούν σε συνάντηση.
Ιστοσελίδα Ο.ΠΑ.Κ: www.opak.org.cy
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Κατοίκον Φροντίδας: http://opak.org.cy/ypiresia_frontidas/

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για Δήλωση Ενδιαφέροντος ή/και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα και Βιογραφικό Σημείωμα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 στην ακόλουθη Ηλεκτρονική Διεύθυνση: accounts@opak.org.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22496494

Για την Υπηρεσία Φροντίδας (Ο.ΠΑ.Κ)

Αποστολή της Υπηρεσίας Φροντίδας είναι η προσφορά Κατ’ Οίκον υπηρεσιών σε άτομα με παραπληγία ή τετραπληγία, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους και προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης τους.

Η Υπηρεσία λειτουργεί σε καθημερινή βάση και στους δικαιούχους (Λήπτες Υπηρεσίας) παρέχεται προσωπική φροντίδα και συνοδεία. Παρέχονται επίσης υπηρεσίες στήριξης από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους και άλλους συνεργάτες συναφών ειδικοτήτων. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται σε Παγκύπρια βάση, με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και σεβασμό, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA