AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου: Θέση Εργασίας

Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

H Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου, ζητά να προσλάβει

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

με έδρα τη Λεμεσό  (Κωδικός Θέσης: ΤΕ&Ε 11-09).

Καθήκοντα/ Αρμοδιότητες Θέσης:

Διαχείριση  λειτουργίας του Γραφείου, εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών.
Η θέση θα αναφέρεται στη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης & Εισπράξεων.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με βαθμό 16/20 και άνω ή 80% και άνω σε περίπτωση ιδιωτικού σχολείου
• Πτυχίο Πανεπιστημίου/Κολεγίου
• Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Ευχέρεια στη γραπτή και προφορική επικοινωνία
• Άριστη γνώση Η/Υ (εφαρμογές MS Office)
• Προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση
• Γνώσεις Λογιστικής επιπέδου Higher, επιπρόσθετο προσόν
• Κάτοχος Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης (ΠΒΑΚ), επιπρόσθετο προσόν
• Ευχάριστη προσωπικότητα, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, πρωτοβουλία και ομαδικό πνεύμα.

Απολαβές και Ωφελήματα:
Η Εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων με βάση τα προσόντα του/της υποψηφίου και προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης.

Διαδικασία Πρόσληψης:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους μέχρι την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 σημειώνοντας τον κωδικό θέσης, στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ιφιγενείας 7, 2007 Στρόβολος, Τ.Θ. 16272, 2087 Στρόβολος ή με Φαξ στο 22841096 ή με e-mail: career@ethnikiinsurance.com
Όλες οι υποψηφιότητες θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις επικρατέστερους/ες υποψήφιους/ες.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA