AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών: Ζητείται άτομο για τη θέση της/του Γραμματέα

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών: Ζητείται άτομο για τη θέση της/του Γραμματέα – Λευκωσία

Ωράριο: 08:00 π.μ.- 15:30 μ.μ.

Καθήκοντα:

 • Οργάνωση και αρχειοθέτηση εγγράφων.

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου.

 • Παραλαβή και εξέταση αιτήσεων για εγγραφή και ανανέωση Φυσικών/Νομικών/Βοηθών.

 • Ενημέρωση ηλεκτρονικού προγράμματος εγγραφών και ανανεώσεων.

 • Σύνταξη και αποστολή σημειωμάτων/επιστολών.

 • Έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής και Ετήσιων Αδειών άσκησης επαγγέλματος .

 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Πρόεδρο.

Προσόντα:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 • Διετής πείρα σε γραφειακά καθήκοντα αποτελεί πλεονέκτημα.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση employmentcyprus1@gmail.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA