AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Ψυχολόγοι

Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου: Ζητούνται Ψυχολόγοι – Παγκύπρια

Θέσεις Ψυχολόγων στον Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου

Ο Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου στα πλαίσια παροχής Υπηρεσιών Ψυχολογικής Στήριξης προς τα μέλη του, ζητά συνεργασία με Κλινικούς Ψυχολόγους ή Συμβουλευτικούς Ψυχολόγους για όλες τις επαρχίεςΣτις πλείστες περιπτώσεις η Υπηρεσία παρέχεται στα μέλη του Συνδέσμου και κατ’ οίκων.

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία
  2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας ή της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, που να περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση
  3. Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων
  4. Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
  5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, εχεμύθεια και ευθυκρισία
  6. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  7. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β. Αιτήσεις:

Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να φτάσει στο Σύνδεσμο Μυοπαθών μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023 στην ακόλουθη διεύθυνση: Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου, Τ.Κ. 23462, 1683 Λευκωσία ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: mda@cing.ac.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλ: 22392610, e-mail: mda@cing.ac.cy

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA