AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Μηχανολόγοι Μηχανικοί (δεν απαιτείται εμπειρία)

Constantinou Bros Glass Processing Ltd: Ζητούνται Μηχανολόγοι Μηχανικοί – Λευκωσία

Η εταιρεία Constantinou Bros Glass Processing, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητά να προσλάβει Μηχανολόγους Μηχανικούς.

Καθήκοντα

  • Χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων επεξεργασίας γυαλιού.

Προηγούμενη πείρα δεν είναι απαραίτητη.

Προσόντα

  • Ομαδικότητα – συνεργασία 

Email: info@constantioubros.glass με τίτλο: “anergosjobs.com” .