AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αρεταίειο Νοσοκομείο: Θέση Εργασίας

Αρεταίειο Νοσοκομείο: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Βοηθός Κουζίνας

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης βοηθού κουζίνας για 6ήμερη απασχόληση (38 ώρες εβδομαδιαίος).

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

  • Ομαδικό πνεύμα και δεξιότητες επικοινωνίας
  • Ικανότητα διατήρησης θετικής στάσης σε συνθήκες πίεσης
  • Επιθυμητό απολυτήριο λυκείου. Η εκπαίδευση σε σχολή μαγειρικής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Καθαριότητα χώρων και εξοπλισμού
  • Προετοιμασία menu
  • Σερβίρισμα φαγητού
  • Εφαρμογή κανονισμών Ασφάλειας και Υγείας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος στο:

hr@aretaeio.com, με τίτλο: “anergosjobs.com”

τηλ: 22200300

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 11/08/2023 και ώρα 12μμ

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπόψη για αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, να υποβάλουν νέα αίτηση.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA