AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Επισκοπής: 3 Θέσεις Εργασίας

Σχολική Εφορεία Επισκοπής: 3 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ / ΣΥΝΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η Σχολική Εφορεία Επισκοπής ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για πλήρωση τριών κενών θέσεων Σχολικών Βοηθών / Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες σε Γυμνάσιο και Δημοτικό, Σχολεία Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης της Εφορείας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία (τηλ. 25695300) από την Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Επισκοπής (Πάφου 17, 4620 Επισκοπή) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 11/8/2023 και ώρα 14:00.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA