AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς: 4 Θέσεις Εργασίας

Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς: 4 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
Η Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση
τεσσάρων (4) θέσεων Σχολικών Βοηθών/Συνοδών ως ακολούθως:
  • Δύο (2) θέσεις στο Β’ Δημοτικό Κοκκινοτριμιθιάς και δύο (2) θέσεις στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς από την Παρασκευή,
28 Ιουλίου 2023, που βρίσκεται στο Περ. Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοτριμιθιάς το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2023, και ώρα 1.00 μ.μ. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22872766.