AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας (ωράριο 08.00 – 15.30)

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών: Ζητείται Γραμματέας (ωράριο 08.00 – 15.30) – Λευκωσία

Ζητείται άτομο για τη θέση της/του Γραμματέα.

Ωράριο: 08:00 π.μ.- 15:30 μ.μ.

Καθήκοντα:

 • Οργάνωση και αρχειοθέτηση εγγράφων.

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου.

 • Παραλαβή και εξέταση αιτήσεων για εγγραφή και ανανέωση Φυσικών/Νομικών/Βοηθών.

 • Ενημέρωση ηλεκτρονικού προγράμματος εγγραφών και ανανεώσεων.

 • Σύνταξη και αποστολή σημειωμάτων/επιστολών.

 • Έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής και Ετήσιων Αδειών άσκησης επαγγέλματος .

 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Πρόεδρο.

Προσόντα:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 • Διετής πείρα σε γραφειακά καθήκοντα αποτελεί πλεονέκτημα.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι/ες αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
 employmentcyprus1@gmail.com 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.