AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ: Θέσεις Εργασίας

Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

1.  Φροντίστριες

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ ζητά να προσλάβει Φροντίστριες για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα:

 • Υπεύθυνη για την γενική φροντίδα, περιποίηση και υγιεινή των ηλικιωμένων της Στέγης
 • Παρέχει βοήθεια στο νοσηλευτή στέγης για τους εσωτερικούς ασθενείς (αλλαγή πληγών κτλ.)
 • Στήριξη Ιατρικών Οδηγιών
 • Ετοιμασία ροφημάτων σε συνεργασία με το προσωπικό κουζίνας δύο φορές την μέρα (πρωί και απόγευμα
 • Μεταφέρει τους ασθενείς στα προγράμματα Φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και στις ομάδες ψυχολογίας
 • Εφαρμογή των κανόνων Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και πρωτοβουλία
 • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Ευσυνειδησία, συνέπεια, συνεργασία και ευγένεια
 • Επαγγελματισμός
 • Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσα
 • Εμπειρία και γνώσεις Α΄Βοηθειών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων:

 • Ανταγωνιστικό  πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων, αναλόγως πείρας και προσόντων.
 • 13ος Μισθός
 • Ετήσια άδεια
 • Ταμείο Προνοίας
 • 38 ώρες εργασίας
 • Υπερωρίες επι πληρωμή
 • Άλλα συναφή ωφελήματα
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές Μισθολογικής Ανέλιξης
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
 • Οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά με πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο email hr@melathroneoka.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” ή  σε κλειστό φάκελο στην ταχυδρομική διεύθυνση: Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, Τ.Θ. 57155, 3313 Λεμεσός, Κύπρος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +357 25872263.


2.  Φυσιοθεραπευτές

Το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ είναι το ΠΡΩΤΟπιο οργανωμένο και μεγαλύτερο Ιδιωτικό Κέντρο Αποκατάστασης στην Κύπρο, με περισσότερα από 25 έτη εμπειρίας και προσφοράς στον παθόντα συνάνθρωπο. Είναι ένα από τα κορυφαία και πιο εξειδικευμένα κέντρα στην αποκατάσταση του Νευρικού, Μυοσκελετικού και Αγγειακού συστήματος, λόγω του ότι παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους ασθενείς. Για αποκατάσταση προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διάγνωσης και Αντιμετώπισης παθήσεων σε ασθενείς με Νευρολογικές, Μυοσκελετικές, Ορθοπεδικές, Αναπνευστικές, Καρδιολογικές παθήσεις καθώς και με αθλητικές κακώσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα / Πτυχίο στη Φυσιοθεραπεία
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από το Συμβούλιο Εγγραφής Φυσικοθεραπευτών
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια
 • Εμπειρία σε Νευρολογικά περιστατικά θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γνώση των σύγχρονων Πρακτικών Θεραπείας
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη
 • Επαγγελματική συμπεριφορά

Καθήκοντα:

 • Παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών
 • Εντοπισμός και ικανοποίηση των στόχων και των αναγκών των ασθενών
 • Διαβούλευση και πρακτική συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας

Ανταγωνιστικό  πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων

 • 13ος Μισθός
 • Ετήσια άδεια
 • Ταμείο Προνοίας
 • 38 ώρες εργασίας
 • Άλλα συναφή ωφελήματα
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές Μισθολογικής Ανέλιξης
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
 • Οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά με πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο email hr@melathroneoka.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”


3. Νοσηλευτές

Το «Μέλαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ», δέχεται αιτήσεις για άμεση εργοδότηση Νοσηλευτών/τριων.

Καθήκοντα/Ευθύνες:

 • Υπεύθυνος/η για την ορθή λειτουργία του νοσηλευτικού θαλάμου
 • Αξιολόγηση και εφαρμογή νοσηλευτικών διεργασιών
 • Τήρηση διαδικασιών και κανονισμών του νοσηλευτικού τμήματος
 • Τήρηση ιατρικών αναφορών, καταγραφή όλων των νοσηλευτικών πράξεων και εφαρμογή πρωτοκόλλων
 • Ενημέρωση προϊστάμενου σχετικά με την πορεία των ασθενών
 • Χορήγηση φαρμάκων βάση ιατρικών οδηγιών
 • Διατήρηση ατομικής φροντίδας των ασθενών
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής
 • Εγγεγραμμένος/η στο μητρώο νοσηλευτών Κύπρου
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ελκυστικό πακέτο απολαβών:

 • Ανταγωνιστικό  πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων, αναλόγως πείρας και προσόντων.
 • 13ος Μισθός
 • Ετήσια άδεια
 • Ταμείο Προνοίας
 • 38 ώρες εργασίας
 • Υπερωρίες επί πληρωμή
 • Άλλα συναφή ωφελήματα
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές Μισθολογικής Ανέλιξης
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
 • Οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά με πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο email hr@melathroneoka.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +357 258722634.  Καθαρίστρια / Καθαριστής

Το «Μέλαθρο Αγωνιστών της ΕΟΚΑ»,  ζητά να προσλάβει άμεσα Καθαρίστρια / Καθαριστή για πλήρη απασχόληση

Καθήκοντα:

 • Εφαρμόζει τις διεργασίες καθαριότητας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των Νοσηλευτικών Θαλάμων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες
 • Υλοποιεί όλες τις έκτακτες εργασίες καθαριότητας που έχουν ανατεθεί από την υπεύθυνη υπηρεσίας καθαριότητας εντός της ημέρας
 • Καθαριότητα και απολύμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κέντρου

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος απολυτήριου Λυκείου
 • Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Απολαβές και ωφελήματα:

 • Ανταγωνιστικό  πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων, αναλόγως πείρας και προσόντων.
 • 13ος Μισθός
 • Ετήσια άδεια
 • Ταμείο Προνοίας
 • 38 ώρες εργασίας
 • Υπερωρίες επι πληρωμή
 • Άλλα συναφή ωφελήματα
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές Μισθολογικής Ανέλιξης
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
 • Οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά με πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο email hr@melathroneoka.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” ή  σε κλειστό φάκελο στην ταχυδρομική διεύθυνση: Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, Τ.Θ. 57155, 3313 Λεμεσός, Κύπρος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +357 25872263.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA