AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διαχειριστής Βάσης Δεδομένων

ΙΜΗ: Ζητείται Διαχειριστής Βάσης Δεδομένων – Λευκωσία

Η ΙΜΗ ζητά να προσλάβει:

Database Officer / Διαχειριστής Βάσης Δεδομένων

Καθήκοντα:

 • Διαχειρίζεται, διατηρεί, αναπτύσσει και υποστηρίζει διάφορες βάσεις δεδομένων
 • Διατηρεί την ακεραιότητα των δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα είναι επικαιροποιημένα, ελεγμένα και κατάλληλα για χρήση
 • Ταυτοποίηση του κατάλληλου κοινού μέσω ηλεκτρονικής διερεύνησης
 • Διαχείριση μεγάλου αριθμού εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια
 • Στενή συνεργασία με άλλα τμήματα για την συλλογή και χρήση δεδομένων
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα του ανατεθούν

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (προφορικώς και γραπτώς)
 • Εξαιρετική γνώση Microsoft Excel
 • Προηγούμενη πείρα στην διαχείριση δεδομένων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές σχέσεις και δυνατότητα επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου
 • Εξαιρετικές δεξιότητες ανάγνωσης και προφοράς στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
 • Δεξιότητες εισαγωγής δεδομένων
 • Έμφαση και προσοχή στην λεπτομέρεια

Απολαβές:

Προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Βιογραφικό Σημείωμα και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@imhbusiness.com με την ένδειξη “DATABASE23 – anergosjobs.com”

μέχρι τις 10 Αυγούστου 2023.

Ατομικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μόνο με όσους πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα

Τηλ.: +35722505555 | Φαξ.: +35722679820 | www.imhbusiness.com

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA