AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Scandia: Θέση Εργασίας

Scandia: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η αλυσίδα καταστημάτων Scandia, με ηγετική θέση στην Εμπορία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συσκευών για οικιακή χρήση, ψυχαγωγία και τεχνολογία, λόγω επέκτασης των εργασιών της και στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της εξυπηρέτησης των πελατών της, ζητά να προσλάβει Τεχνικό Παραδόσεων.

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Παράδοση και εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και τηλεοράσεων.
 • Επεξήγηση λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών στον πελάτη κατά την παράδοση.
 • Παραλαβή ηλεκτρικών συσκευών των πελατών για μεταφορά από/προς το Τμήμα Επιδιορθώσεων (Service).
 • Φορτοεκφόρτωση οχημάτων.
 • Τήρηση του προγράμματος συντήρησης του οχήματος.
 • Διατήρηση αρχείου αποθεμάτων εξαρτημάτων και εργαλείων του οχήματος.
 • Εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας.
 • Διασφάλιση της καθαριότητας και γενικής εμφάνισης των χώρων εργασίας και των οχημάτων.
 • Δημιουργία εικόνας επαγγελματισμού, αποτελεσματικότητας και ευγένειας για το Τμήμα σε όλες τις επαφές με εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες.
 • Ότι άλλο ζητηθεί από τον προϊστάμενο σχετικό με τη φύση της εργασίας.

Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες:

 • Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής–Ηλεκτρολογίας ή Αδειούχος Ηλεκτρο-συντηρητής.
 • Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και επίλυσης προβλημάτων.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και επιπλέον ωφελήματα (13ος μισθός, Ταμείο Προνοίας, Πενθήμερη Εργοδότηση).

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email hr@scandia.com.cy με τίτλο: “Τεχνικός Παραδόσεων – anergosjobs.com”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA