AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Όμιλος Εταιρειών Ιάκωβος Φωτιάδης: Θέση εργασίας

Όμιλος Εταιρειών Ιάκωβος Φωτιάδης: Θέση εργασίας – Λευκωσία

Διευθυντής/τρια Πιστωτικού Ελέγχου

Ο Όμιλος Εταιρειών Ιάκωβος Φωτιάδης, ηγέτης στην εισαγωγή και διανομή FMCG, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας εστιατορίων McDonald’s και ιδιοκτήτης της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων foodhaus, ζητεί για άμεση εργοδότηση Διευθυντή/τρια Πιστωτικού Ελέγχου με έδρα τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στα Λατσιά, Λευκωσία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Βεβαιώνεται για την διασφάλιση του πιστωτικού ελέγχου και την παρακολούθηση των εισπράξεων της εταιρείας καθώς και της κερδοφορίας σε συνάρτηση με τα τμήματα πωλήσεων και λογιστηρίου. Αναφέρεται στην Οικονομική Διευθύντρια.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Παρακολουθεί την εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής της Εταιρείας και διασφαλίζει την είσπραξη των πληρωμών.
 • Εποπτεύει και καθοδηγεί την ομάδα που ασχολείται με τον πιστωτικό έλεγχο και τις εισπράξεις.
 • Διαχειρίζεται λογαριασμούς των πελατών και καθορίζει/ αναθεωρεί τα πιστωτικά όρια.
 • Διενεργεί πιστωτικούς ελέγχους και ενημερώνει το λογισμικό σύστημα για νέους πελάτες, διασφαλίζοντας την ορθή καταχώρηση των στοιχείων.
 • Συμφιλιώνει λογαριασμούς πελατών σε μηνιαία και ετήσια βάση και παρακολουθεί τα υπόλοιπα/ καθυστερήσεις.
 • Καταχωρεί εγγραφές και υπολογίζει μηνιαίες και ετήσιες παροχές.
 • Διατηρεί συχνή επαφή με το τμήμα πωλήσεων και τους πελάτες της εταιρείας για ομαλή διεκπεραίωση των εισπράξεων και επίλυση τυχόν διαφορών.
 • Επισκέπτεται πελάτες μαζί με τα αρμόδια άτομα από τα τμήματα πωλήσεων όποτε κρίνεται αναγκαίο.
 • Καταχωρεί και αναλύει δεδομένα στο λογιστικό σύστημα και διατηρεί οργανωμένο αρχείο.
 • Ετοιμάζει στατιστικές και λογιστικές εκθέσεις που αφορούν θέματα εισπράξεων και ταμειακής ροής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου (BA/BSc) στη Λογιστική, Οικονομικά ή άλλο συναφή κλάδο
 • Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση.
 • Εμπειρία στον τομέα της εισαγωγής και διανομής καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Άριστη γνώση στις εφαρμογές MS Office και ειδικά στην Excel, χρήση και λειτουργία συστημάτων Business Intelligence.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Εξαιρετική ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε καταστάσεις πίεσης.
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών λογαριασμών πελατών.
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες.
 • Πολύ καλές αναλυτικές ικανότητες με έμφαση στη λεπτομέρεια.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, ανάληψη πρωτοβουλίας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Ελεύθερο απόγευμα Παρασκευής.
 • 21 ημέρες ετήσια άδεια. Παροχή κλιμακωτής ετήσιας άδειας με βάση τα χρόνια εργασίας.
 • Παροχή έκπτωσης για αγορές από τα καταστήματα foodhaus.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη.
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Υποβολή αιτήσεων το αργότερο μέχρι 24/08/2023 στη διεύθυνση hr@iph.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Σημείωση:

Ενημερώνουμε ότι θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA