AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Terra Cypria: Θέση Εργασίας

Terra Cypria: Θέση Εργασίας – Πάφος

Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών του Ιδρύματος Terra Cypria, αναζητά συνεργάτη για τη θέση του:

Λειτουργού Εκπαίδευσης και Έρευνας

Ώρες Εργασίας:                Πλήρης Απασχόληση- 37,5 ώρες τη βδομάδα

Εργοδότης:                       Terra Cypria- το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος

Χώρος Εργασίας:             Κρήτου Τέρρα (Πάφος)

Δοκιμαστική Περίοδος:  12 μήνες

Έναρξη Εργασίας:             Άμεσα

Περιγραφή θέσης:

O/Η Λειτουργός Εκπαίδευσης και Έρευνας θα είναι υπεύθυνος/η στη διεκπεραίωση μαθημάτων και προγραμμάτων εφαρμοσμένης περιβαλλοντολογίας, σε μαθητές όλων των ηλικιακών επιπέδων τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, καθώς και στη συμμετοχή σε Έργα(projects) στα οποία συμμετέχει η θα συμμετάσχει το Ίδρυμα.

Κύρια καθήκοντα:

 • Διδασκαλία μαθητών από Κύπρο και εξωτερικό.
 • Βοήθεια και συμμετοχή στη δημιουργία νέων και υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή περιβαλλοντικά έργα (projects) στα οποία λαμβάνει μέρος το Ίδρυμα
 • Συμμετοχή σε εργασίες πεδίου στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικές επιστήμες/ βιολογία/ γεωγραφία.
 • Άριστη γνώση σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 • Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άδεια Οδήγησης αυτοκινήτου χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων. .
 • Πολύ καλή ικανότητα ομαδικής εργασίας και συνεργασίας με άλλα άτομα ή ομάδες.
 • Στρατηγική σκέψη, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και αποτελεσματικής εργασίας υπό πιεστικά χρονοδιαγράμματα.
 • Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα, με ικανότητα προσαρμογής συμπεριφοράς ανάλογα με το χώρο και τα άτομα με τα οποία έρχεται σε επαφή.
 • Προθυμία για εργασία πέραν των καθορισμένων ωρών εργασίας, και κατά το Σαββατοκύριακο ή άλλες αργίες, αν χρειαστεί, καθώς και διεξαγωγής επαγγελματικών ταξιδιών εκτός έδρας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
 • Αγάπη για το Περιβάλλον, τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και τις εργασίες με τις οποίες ασχολείται το Ίδρυμα

Επιπρόσθετα προσόντα που θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:

 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιας φύσης εργασία (είτε εργασιακή είτε εθελοντική)
 • Γνώση του προγράμματος ArcGIS

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το πλήρες βιογραφικό σας σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο kmichael@terracypria.org σημειώνοντας ως θέμα ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για Λειτουργό Εκπαίδευσης και Έρευνας, μέχρι τις 31/07/2023.

Σχετικά με τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA