AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αρεταίειο Νοσοκομείο: Θέση Εργασίας

Αρεταίειο Νοσοκομείο: Ζητείται Υπεύθυνο/η θαλάμου και Υπεύθυνο/η Χειρουργείων – Λευκωσία

Το Αρεταίειο Νοσοκομείο ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπεύθυνο/η θαλάμου και Υπεύθυνο/η Χειρουργείων.

Προσόντα:

· Νοσηλευτική εμπειρία 5 έτη στον χώρο ενδιαφέροντος

· Άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης

· Πτυχίο νοσηλευτικής, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος επιθυμητό συναφές με την υγεία

· Άδεια άσκησης επαγγέλματος

· Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

· Ευγενική, ανθρωποκεντρική προσέγγιση

· Ικανότητα επίλυσης, διαχείρισης καταστάσεων

· Ευθύνεται για την καλή διοίκηση και οργάνωση του θαλάμου / χειρουργείων

· Ευθύνεται για τη διατήρηση των εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας της μονάδας

· Ελέγχει και εισηγείται μέτρα για την καλή συντήρηση της μονάδας και του υλικού

· Οργανώνει ενδοτμηματικό σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών

· Έχει την συνολική ευθύνη για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της μονάδας

Προσφέρουμε:

· Ελκυστικό πακέτο αμοιβών, 13ος / ταμείο προνοίας

· Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

· Δυνατότητα εξέλιξης

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 18.08.2023 ώρα 12μμ Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: a.antoniades@aretaeio.com  με τίτλο: “anergosjobs.com”

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22200625

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη