AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Chrysses Demetriades & Co. LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η Δικηγορική Εταιρεία Chrysses Demetriades & Co. LLC επιθυμεί να προσλάβει άμεσα άτομο για την πλήρωση θέσης γραμματέα και corporate administrator για πλήρη απασχόληση στο Τμήμα Εταιρειών  στα γραφεία  της στην Λεμεσό

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, προθυμία, εργατικότητα, επαγγελματισμός, προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Οργανωτικές ικανότητες και άριστες δεξιότητες διαχείρισης χρόνου.
 • Προηγούμενη πείρα στη θέση corporate administrator σε δικηγορική εταιρεία ή εταιρεία παροχής υπηρεσιών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Χρήση Excel
 • Δίπλωμα ή πτυχίο σπουδών (eg. office administration) σχετικό με την πιο πάνω θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Γραμματειακή υποστήριξη και χειρισμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Χειρισμός διάφορων ηλεκτρονικών συστημάτων όπως (μεταξύ άλλων) Lotus Notes, καθώς και της κυβερνητικής πύλης Αριάδνη.
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων και υποθέσεων.
 • Γραπτή και τηλεφωνική επικοινωνία (περιλαμβανομένων σύνταξης επιστολών, ηλεκτρονικών μηνυμάτων) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά με πελάτες, συνεργάτες, συναδέλφους από όλα τα τμήματα της εταιρείας, τράπεζες, λογιστικά γραφεία, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και άλλες Κυβερνητικές υπηρεσίες και δημόσιες αρχές.
 • Απάντηση τηλεφωνημάτων και προώθηση μηνυμάτων.
 • Εκμάθηση και χρήση νέων και αναβαθμισμένων προγραμμάτων.
 • Προετοιμασία εταιρικών και άλλων εγγράφων.
 • Συμπλήρωση φορμών, καταχώρηση εγγράφων και αιτήσεων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών μέσω της σχετικής διαδικτυακής πλατφόρμας.
 • Προετοιμασία εγγράφων για καταχώρηση στο Δικαστήριο.
 • Σύνταξη και αποστολή τιμολογίων.
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία ήθελε κριθεί αναγκαία για την εξυπηρέτηση των πελατών του Εταιρικού τμήματος της Εταιρείας και για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και την οργάνωση και αναβάθμιση του εν λόγω τμήματος της Εταιρείας μας.

Μισθός, ωφελήματα και προοπτικές, αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με τίτλο «Corporate Administrator» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pc@demetriades.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Όνομα προσώπου επικοινωνίας και τηλέφωνο επικοινωνίας: Παυλίνα Κωνσταντινίδη 25800000

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας και διακριτικής μεταχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA