AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου: Θέση εργασίας (11 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι 30 Νοεμβρίου 20230)

Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου: Θέση εργασίας (11 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι 30 Νοεμβρίου 20230) – Λευκωσία

Το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ατόμου για ορισμένης διάρκειας απασχόληση με σκοπό την προσωρινή πλήρωση θέσης (αντικατάσταση) εργαζομένου. Η προσωρινή πρόσληψη αφορά την κάλυψη της ανάγκης που προκύπτει και ο επιτυχών υποψήφιος θα εκτελεί καθήκοντα Λειτουργού στη διοίκηση του Ιδρύματος για την περίοδο 11 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2023, με δυνατότητα ανανέωσης της απασχόλησης για μέγιστο χρονικό διάστημα επιπλέον τριών (3) μηνών, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται.

Το έντυπο της προκήρυξης, στο οποίο αναγράφονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν την θέση καθώς και το έντυπο αίτησης, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο πιο κάτω.

https://www.cyso.org.cy/?p=11362

Οι αιτήσεις θα πρέπει αποσταλούν ηλεκτρονικά στο ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ, με την ένδειξη Θέση Λειτουργού στην κα. Αντιγόνη Αντωνίου, a.antoniou@cyso.org.cy, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023, και ώρα 13:00.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA