AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας/ Υποδοχή

Dr Myria Theocharous: Ζητείται Γραμματέας/ Υποδοχή – Λεμεσός

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψάχνουμε ένα ευχάριστο, υπεύθυνο και επικοινωνιακό άτομο για άμεση πρόσληψη στο οφθαλμολογικό μας ιατρείο στη Λεμεσό !
Προσόντα που απαιτούνται:
• Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Οργανωτικά προσόντα, συνέπεια και υπευθυνότητα
Καθήκοντα:
• Υποδοχή/ Γραμματειακά καθήκοντα
• Γενική οργάνωση ιατρείου, καθαριότητα