AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης Ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Πάφου: 3 Θέσεις Εργασίας

Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης Ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Πάφου: 3 Θέσεις Εργασίας – Πάφος

1. Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης Ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Εποχικών Εργατών, Γενικών Καθηκόντων (κλ. Ε5).

2. Για την πλήρωση των θέσεων θα διεξαχθεί προφορική εξέταση.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο αίτησης, το Σχέδιο Υπηρεσίας, το Πλαίσιο Πλήρωσης και την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων από τα γραφεία του Συμβουλίου στην διεύθυνση: Χαράλαμπου Μούσκου 10, 8010, Πάφος – Κύπρος.

4. 0ι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Συμβουλίου ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Πλατεία 28ης Οκτωβρίου – Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, Τ.Θ. 60032 Πάφος – Κύπρος, όχι αργότερα από τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023.
10 Ιουλίου 2023

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA