AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Admirial investments ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Η εταιρεία Admirial investments ltd, λόγω ανάπτυξης των εργασιών της, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα:
• Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
• Εγγεγραμμένος μέλος ΕΤΕΚ
• Πείρα στα εργοτάξια
• Άριστη γνώση προγράμματος ΑutoCAD
• Γνώση τοπογραφικών οργάνων
Καθήκοντα:
• Επίβλεψη εργοταξίου
• Συντονισμός εργασιών εργοταξίου
• Επιμετρήσεις
• Εφαρμογή και τήρηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας εργοταξίου
Μισθός αναλόγως πείρας και προσόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρική διεύθυνση admirial1984@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com”