AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Γερίου: 4 Θέσεις Εργασίας

Σχολική Εφορεία Γερίου: 4 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Η Σχολική Εφορεία Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 4 κενών θέσεων για τη Σχολική Χρονιά 2023-2024, ως εξής:

1 θέση Σχολικής Βοηθού (Καθαρίστρια – Ε4 κλίμακα ) στο Β΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Γερίου (πενθήμερη εργασία με ωράριο 7:00-14:30 από 1/9/2023).

2 θέσεις Καθαρίστριας (Ε1 κλίμακα) με μερική/έκτακτη απασχόληση στο Γυμνάσιο Γερίου από 1/9/2023 και στο Α΄ Δημοτικό από 1/11/2023 (πενθήμερη εργασία, με ωράριο εργασίας 11:00-15:00).

1 θέση Καθαρίστριας (Ε1 κλίμακα) με μερική/έκτακτη απασχόληση στο Ολοήμερο του Β΄ Δημοτικού Γερίου (πενθήμερη – απογευματινή εργασία , με πιθανό ωράριο εργασίας 15:00-18:00 από 1/10/2023).

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τη θέση Σχολικού Βοηθού (Ε4 κλίμακα), πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τις θέσεις Καθαρίστριας (Ε1 κλίμακα) δεν χρειάζεται να κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο.

Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Εφορίας Γερίου, Ελευθερίας 16, 2200 Γέρι και στο τηλέφωνο : 22467332.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 στις 11:30 πμ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA