AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέσεις Εργασίας

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός και Πάφος

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου δέχεται, αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Κοινωνικού Λειτουργού (πλήρης απασχόληση) στην Επαρχία Λεμεσού και Ψυχολόγο (μερική απασχόληση) στην Επαρχία Πάφου.

1.  Κοινωνικός Λειτουργός / Πλήρης Απασχόληση – ΛΕΜΕΣΟΣ

Απαραίτητα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία
 • Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας από το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών
 • Πείρα 2 ετών στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας (εκτός της πρακτικής εξάσκησης)
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΜS office)
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία ή στην Κλινική Κοινωνική Εργασία και εμπειρία με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Είναι μέλος της Διεπιστημονικής ομάδας του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου που εκτελεί καθήκοντα που του/της ανατίθενται σε σχέση με το πλαίσιο στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία & Ανακουφιστική Φροντίδα .
 • Εκτελεί καθήκοντα κατ΄οίκον φροντίδας στα πλαίσια της Ανακουφιστικής Φροντίδας καθώς και ενδονοσοκομειακή φροντίδα και σχεδιασμό πλάνου φροντίδας ασθενών με καρκίνο.
 • Εκτελεί καθήκοντα κοινωνικής εργασίας , είναι εγγεγραμμένη/ος στο μητρώο κοινωνικών λειτουργών Κύπρου με αριθμό μητρώου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 • Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση και αντιμετώπιση οικονομικών ή / και ψυχοκοινωνικών θεμάτων ατόμων και οικογενειών, ομάδων ή κοινοτήτων. Ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και υποβάλλει εισηγήσεις, όπου είναι αναγκαίο, για τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων σχετικά με την ενίσχυση και ευημερία των επηρεαζόμενων ομάδων/ ατόμων στα πλαίσια της Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας και της Ανακουφιστικής Φροντίδας.
 • Εκτελεί καθήκοντα που σχετίζονται με την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της προστασίας ατόμων /οικογενειών και ομάδων και εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες της κανόνες και νομοθεσίες του Κράτους.
 • Παρέχει στήριξη ασθενείς τελικού σταδίου και τις οικογένειες τους
 • Οργανώνει και συντονίζει οικογενειακές συναντήσεις με διεπιστημονικές ομάδες προς όφελος των ασθενών στα πλαίσια του σχεδιασμού προγράμματος φροντίδας για τους καρκινοπαθείς.

 2.  Ψυχολόγος / Μερική Απασχόληση – ΠΑΦΟΣ

Απαραίτητα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στην Ψυχολογία και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία διάρκειας  δυο  τουλάχιστον  χρόνων,  που  να  περιλαμβάνει  και  πρακτική άσκηση 1000 ωρών
 • Σε περίπτωση συνεχούς προγράμματος σπουδών, μεταπτυχιακό τίτλο στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία, διάρκειας τουλάχιστον πέντε χρόνων που να περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση 1000 ωρών
 • Εγγεγραμμένος ως Ψυχολόγος δυνάμει του Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας και να κατέχει ανανεωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος
 • Πείρα 2 ετών στον τομέα της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (εκτός της πρακτικής εξάσκησης)
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΜS office)
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Προηγούμενη πείρα με ασθενείς με καρκίνο ή άλλες χρόνιες παθήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Αξιολογεί τις βασικές ψυχολογικές ανάγκες των ασθενών με καρκίνο σε ένα ευρύ φάσμα διαγνώσεων και σταδίων της νόσου μέσα στα πλαίσια της Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας και Ανακουφιστικής Φροντίδας (Palliative Care), και παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε ασθενείς που νοσηλεύονται ή εξυπηρετούνται κατ’οίκον.  Η στήριξη προσφέρεται από την αρχική διάγνωση έως το τέλος της ζωής ή την επιβίωση του ατόμου.
 • Ανάληψη ολοκληρωμένης αξιολόγησης της ψυχικής κατάστασης του ασθενούς με έμφαση στα βιοψυχοκοινωνικά στοιχεία της φροντίδας, χρησιμοποιώντας βέλτιστες τεκμηριωμένες πρακτικές στην Ψυχο-ογκολογική φροντίδα.
 • Χρησιμοποιεί συμβουλευτική διαδικασία ώστε οι ασθενείς να προσαρμοστούν στις αλλαγές στο σώμα τους (π.χ. προβλήματα εικόνας σώματος), να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στις σχέσεις τους, στην δυσκολία εξισορρόπησης εργασίας, σπιτιού και οικογενειακής ζωής.
 • Εφαρμόζει εξειδικευμένες ψυχοδιαγνωστικές μεθόδους και ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις σε ασθενείς με καρκίνο με συνοσηρότητα κλινικής κατάθλιψης, αγχώδης διαταραχής, διαταραχή προσαρμογής, μετατραυματικό στρες κ.α.
 • Συνδιαχειρίζεται με άλλους επαγγελματίες υγείας συμπτώματα όπως τον πόνο, την σύγχυση, την κόπωση, τις παρενέργειες της θεραπείας (οξείες/χρόνιες) και άλλα, μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy  ή από τα γραφεία του Συνδέσμου.  Το έντυπο πρόσληψης θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Βιογραφικό Σημείωμα και τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται  στην οδό Δημήτρη Χάματσου 12, 2024  Στρόβολος, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy   μέχρι τις 06/06/2023.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA