AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αναζητούμε προσωπικό σε διάφορα τμήματα

EMC GIORGALLOS HOME CARE SYSTEMS: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΜΕ το δίκτυο των γραφείων μας και αναζητούμε προσωπικό σε διάφορα τμήματα.

Ζητούμε νέους Εργατικούς, φιλόδοξους, επικοινωνιακούς με ομαδικό πνεύμα για πλήρη ή μερική απασχόληση.

Μηνιαίες αποδοχές από 1.100 Ευρώ (αφορά συγκεκριμένες θέσεις εργασίας)

Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη.

Δίπλωμα οδήγησης  απαραίτητο για κάποιες θέσεις εργασίας

Παροχές:

  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

  • Συνεχής εκπαίδευση

  • Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο email: dps@kirby-cyprus.eu