AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Άμεση στελέχωσή / €1.200 +

Άμεση στελέχωσή / 1.200 + – Πάφος

Η εταιρεία μας , δραστηριοποιείται στον κλάδο των Πωλήσεων & του Marketing από το 2021.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε καλύπτουν την ανάπτυξη της εμπορικής λειτουργίας των πελατών μας προσφέροντας τους μεταξύ άλλων υπηρεσίες αναζήτησης νέων πελατών, διοικητικές υπηρεσίες πωλήσεων, έρευνες marketing, υπηρεσίες στελέχωσης μόνιμων θέσεων πωλήσεων καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Για λογαριασμό εταιρείας μας, αναζητούμε: Πωλητή F2F στην περιοχή της Πάφου
για τη διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας.

Κύριες Αρμοδιότητες:
• Εξυπηρέτηση υφιστάμενων πελατών της εταιρείας και ανάπτυξη νέου πελατολογίου
• Μεριμνά για τη διατήρηση της πιστότητας των πελατών
• Εργασία πενθήμερη ( Δευτέρα – Παρασκευή ) με πλήρη απασχόληση

Επιθυμητά προσόντα:

  • Ακεραιότητα, συνέπεια και προσήλωση στο αποτέλεσμα

  • Ευχέρεια στην επικοινωνία

  • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και οργανωτικές δεξιότητες

  • Επαγγελματική παρουσία

  • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει:
• 1.200 ευρώ + Bonus
• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
• Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης
• Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης

Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Αποστολή βιογραφικών στο: apply_now_paphos@outlook.com

(AD-MOM-5)