AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Οδοντιάτρου

Οδοντιατρική Κλινική Λεμεσός: Ζητείται Βοηθός Οδοντιάτρου – Λεμεσός

WE ARE HIRING
Lemesos dental clinic is hiring a person to fill the position of the dental assistance.
Duties:
• Secretarial support of the clinic.
• Dental clinic assistance when and where is needed.
• Cleaning duty.
Qualities:
• Excellent knowledge of both the Greek and English language. Russian language will be taken as an additional asset.
• Pc knowledge (Word, Excel, Power Point).
• Communicative skills.
• Pleasant personality.
• Professionalism/Team Work/Leadership.
You can send your CV to the following email:
Email: lemesosdentalclinic@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com”
For more information call us at: 99116500
——————————————
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Οδοντιατρική Κλινική Λεμεσός ζητά να προσλάβει άτομο για πλήρωση της θέσης βοηθού οδοντιάτρου.
Καθήκοντα:
• Γραμματειακή υποστήριξη της κλινικής.
• Βοήθεια στα ιατρεία όπου και όταν χρειάζεται.
• Καθάρισμα ιατρείων.
Προσόντα:
• Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών. Η γνώση Ρώσικων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
• Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, Excel, Power Point).
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
• Ευχάριστη προσωπικότητα.
• Επαγγελματισμός/ομαδική εργασία/πρωτοβουλίες.
Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο ακόλουθο email:
lemesosdentalclinic@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com”
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 99116500