AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οδηγός (μισθός €1.000 καθαρά)

FOURNARIS JNF LTD: Ζητείται Οδηγός – Λάρνακα

Ζητείται οδηγός μεταξύ 25-55 ετών με έδρα την Λάρνακα. Μισθός 1.000 ευρώ καθαρά.