AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας για μερική απασχόληση

ΕΛΕΝΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ: Ζητείται Γραμματέας για μερική απασχόληση – Λευκωσία

Το Δικηγορικό Γραφείο ΕΛΕΝΑ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ με έδρα τη Λευκωσία ζητεί να προσλάβει Γραμματέα για μερική απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία & Γραφή)
  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Outlook, Excel, MicrosoftOffice).
  • Άριστες οργανωτικές ικανότητες για διοργάνωση του Γραφείου καθώς και δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση (Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων).
  • Διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα.
  • Δραστήρια προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα.
  • Απαραίτητη Προηγούμενη πείρα σε Δικηγορικό Γραφείο.

Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο elena@myrianthouslaw.net με τίτλο: “anergosjobs.com”

Για περαιτέρω πληροφορίες και/ή διευκρινήσεις καλέστε στο 96656363.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA