AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΑΗΚ: 5 Θέσεις εργασίας

ΑΗΚ: 5 Θέσεις εργασίας 

A/2-2023
Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ.Α/2-2023
29/05/2023 12:00 noon
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της κάθε θέσης, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

1. Τρεις (3) κενές θέσεις Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας (συνδυασμένη με τη θέση του Μηχανικού Βάρδιας), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689).

2. Δύο (2) κενές θέσεις Βοηθού Πολιτικού Μηχανικού (συνδυασμένη με τη θέση του Πολιτικού Μηχανικού), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στα συνημμένα πιο κάτω.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Για Υποβολή αίτησης παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.