AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

KRB: Θέση Εργασίας

KRB: Θέση Εργασίας – Λευκωσία και Λάρνακα

Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Sales Representative)

H EMC Giorgallos Home Care Systems, είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία με έδρα την Λευκωσία που
δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και διάθεσης συστημάτων καθαριότητας και υγιεινής.

Για την πλήρωση της θέσης εκπρόσωπου πωλήσεων, προσφέρουμε μια συναρπαστική ευκαιρία καριέρας ιδανική για δυναμικά και δραστήρια άτομα, στα πλαίσια της ενίσχυσης και ανάπτυξης της ομάδας πωλήσεων μας στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας.

Περιγραφή Θέσης:

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης είναι η διαχείριση και η ανάπτυξη των υφιστάμενων εταιρικών πελατών, η συνεχής ενημέρωση τους για τα προϊόντα της εταιρείας καθώς και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης με σκοπό την επέκταση του πελατολογίου.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προσανατολισμός στο στόχο και το αποτέλεσμα

 • Πελατοκεντρική προσέγγιση

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Διαπραγματευτικές ικανότητες

 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας

 • Ηθική

 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται :

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών με υψηλό βασικό μισθό και προμήθεια

 • Καλυμμένα έξοδα διακίνησης από την εταιρεία

 • Καθημερινή εκπαίδευση και καθοδήγηση από εκπαιδευτές της εταιρείας με στόχο την ανάπτυξη του προσωπικού

 • Ανέλιξη σε διευθυντικές θέσεις με βάση μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα

 • Ευχάριστο και ανεβαστικό περιβάλλον εργασίας

Email: DPS@Κirby-Cyprus.eu