AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης Για τον Αυτισμό: Θέσεις Εργασίας

Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης Για τον Αυτισμό: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος

1.  Θέση Κατ’οίκον εκπαιδευτή σε Κέντρο Αυτισμού (Λεμεσός)

2.  Θέση Κατ’οίκον εκπαιδευτή σε Κέντρο Αυτισμού (Λάρνακα)

3.  Θέση Κατ’οίκον εκπαιδευτή σε Κέντρο Αυτισμού (Πάφος)

Οι συνεργαζόμενοι φορείς CODECA – Center for Social Cohesion, Development and Care, η Social Element-Center for Social & Human Development και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου/Κέντρο Λόγου & Ακοής έχουν αναλάβει τη δημιουργία και τη λειτουργία του Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό ”ΑΚΤΙΔΑ” με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε οικογένειες που τα  παιδιά τους έχουν διαγνωστεί με αυτισμό. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και βρίσκεται κάτω από τη δικαιοδοσία του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς, επιθυμούν να προσλάβουν κατ’οίκον εκπαιδευτή επαγγελματία ο/η οποίος/α να έχει μία από τις πιο κάτω ειδικότητες: Eιδικός Παιδαγωγός ή Λογοθεραπευτής ή Εργοθεραπευτής για πλήρη απασχόληση στην Πάφο.

Καθήκοντα και ευθύνες  

 • Να στηρίζει και να παρακολουθεί στενά την οικογένεια και το παιδί και να τους παρέχει εκπαίδευση ως προς την κατάκτηση από το παιδί δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, αυτομέριμνας και επικοινωνίας, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, και διατήρησης αλλά και γενίκευσης των δεξιοτήτων που αποκτώνται στα πλαίσια άλλων θεραπειών ή/και παρεμβάσεων
 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρέχονται κατ’οίκον αλλά ενδέχεται να παρέχονται και σε άλλο χώρο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού (π.χ. στο σπίτι της γιαγιάς αν το παιδί περνά τις περισσότερες ώρες μαζί της ή σε βρεφονηπιακό σταθμό ή σε νηπιαγωγείο για κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση των παιδαγωγών που θα κληθούν να ενσωματώσουν το παιδί στην ομάδα τους
 • Να παρέχει συμβουλευτική και πληροφορίες/εισηγήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου του περιβάλλοντος του παιδιού αλλά ως προς τη δόμηση και διαχείριση του καθημερινού προγράμματος του παιδιού αποσκοπώντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 • Να συνεργάζεται στενά με τις άλλες ειδικότητες του Κέντρου καθώς και με τους υπόλοιπους ειδικούς που εμπλέκονται στη θεραπεία, παρακολούθηση και εκπαίδευση του παιδιού.
 • Να στηρίζει και να παρέχει υπηρεσίες σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο έτσι ώστε τα μέλη της οικογένειας να μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες που προκαλεί η γέννηση ενός παιδιού με αυτισμό και να ανταπεξέλθουν πιο αποτελεσματικά στο ρόλο τους
 • Να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους γονείς, και άλλα μέλη της οικογένειας όπου χρειάζεται, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες τόσο για τη διαχείριση των συμπεριφορών του παιδιού τους και των προκλήσεων που εγείρονται
 • Να συνεργάζεται στενά με τις άλλες ειδικότητες του Κέντρου καθώς και με τους υπόλοιπους ειδικούς που εμπλέκονται στη παρακολούθηση και εκπαίδευση του παιδιού
 • Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Ανάδοχο που θεωρούνται απαραίτητα για την διεκπεραίωση των λειτουργιών του Κέντρου

Απαραίτητα προσόντα  

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα: Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική Εκπαίδευση, Ψυχολογία
 • Εγγραφή στον Επαγγελματικό Σύλλογο του επαγγέλματος του και όπου προνοείται να υπάρχει η σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Να έχει εμπειρία σε θέση σχετική με το επάγγελμα του
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Λευκό ποινικό Μητρώο

Επιπρόσθετα προσόντα  

 • Προηγούμενη εμπειρία με παιδιά/ενήλικες με διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Χρήση διαγνωστικών εργαλείων αξιολόγησης
 • Εξαιρετικές δυνατότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλώ όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σε μορφή pdf στο email info@aktidacy.org  μέχρι τις 12 Μαΐου 2023 η ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση παρακαλώ καλέστε στο 22276560 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες του Κέντρου www.aktidacy.org

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS