AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου

Ergo Home Energy Ltd: Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Η Ergo Home Energy Ltd, μέλος του ομίλου εταιρειών Ergo Home Group Ltd, δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της Ενέργειας από το 2010 και ασχολείται αποκλειστικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα με την εγκατάσταση και συντήρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η Ergo Home Energy Ltd στα πλαίσια ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της ζητά να προσλάβει για τις εγκαταστάσεις μας στους Εργάτες:

Λειτουργό Λογιστηρίου

Καθήκοντα:

 • Ικανότητα να τηρεί και να διαχειρίζεται αυτόνομα λογιστικό αρχείο εταιρείας και να ετοιμάζει οικονομικές αναφορές.
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών εισαγωγών, κοστολογήσεων, τιμολογήσεων, αγορών, καταθέσεων, πληρωμών προμηθευτών και συμφιλιώσεων τραπεζικών λογαριασμών με το σύστημα.
 • Διεκπεραίωση καθημερινών συναλλαγών (π.χ. λογαριασμοί πληρωτέοι / εισπρακτέοι, γενική λογιστική και τραπεζικές συμφωνίες).
 • Εξάγει και παρακολουθεί τις απαιτούμενες αναφορές.
 • Επικοινωνία (τηλεφωνική ή μέσω email) για εξασφάλιση των πληρωμών στα καθορισμένα πλαίσια τρόπου πληρωμής.
 • Βοήθεια στην ετοιμασία οικονομικών και άλλων καταστάσεων.
 • Παροχή υποστήριξης στην οικονομική διεύθυνση.
 • Παροχή βοήθειας στην προετοιμασία οικονομικών αναλύσεων.
 • Παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία διενέργειας του εξωτερικού ελέγχου από ανεξάρτητους ελεγκτές.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 2 χρόνια.
 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Λογιστική ή συναφή κλάδο.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Εφαρμογές MS Office)
 • Γνώση του λογισμικού προγράμματος Navision θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@ergohomegroup.com αναφέροντας τον τίτλο “accounting – anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA