AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ίδρυμα Άγιος Στέφανος: Θέσεις εργασίας

Ίδρυμα Άγιος Στέφανος: Θέσεις εργασίας – Λεμεσός

Το ίδρυμα ΄Άγιος Στέφανος΄΄ είναι μία  από τις μεγαλύτερες  μονάδες παροχής υπηρεσιών στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό για Ατομα με Αναπηρία και διαχειρίζεται ένα ευρύ  δίκτυο περίθαλψης και φροντίδας .

Για τη νοσηλευτική παρακολούθηση των ενοίκων αναζητά για πρόσληψη :

1.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ ή ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή ή Βοηθού Νοσηλευτή

 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια

 • Ευελιξία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα

 • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων

 • Διάθεση για συνεχή μάθηση

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Συνεχής εκπαίδευση

 • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον

 • Συλλογική Σύμβαση Εργασίας/Κλίμακες μισθοδοσίας

 • Κοινωνικές Ασφαλίσεις

 • Υπερωριακή Αμοιβή

 • On call αμοιβή

 • Ταμείο Πρόνοιας

 • 13ο μισθό

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με θέμα «Αίτηση Νοσηλευτή »

στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@agiosstefanos.org

Ή στα γραφεία Λυσιμάχου 13 Μέσα Γειτονιά 4006 Λεμεσός

Τηλ επικοινωνίας :25725136


 

2. Κοινωνικοί Φροντιστές 

Το Ίδρυμα ΄Άγιος Στέφανος΄΄ είναι μία  από τις μεγαλύτερες  μονάδες παροχής υπηρεσιών στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό.Αναλαμβάνει  εξειδικευμένη φροντίδα ατόμων με αναπηρίες και διαχειρίζεται ένα ευρύ δίκτυο περίθαλψης και φροντίδας .

Για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την λειτουργία του Οικοτροφείου, ζητά να προσλάβει Φροντιστή/τρια

Ωρες Απασχόλησης

38 ώρες /εβδομάδα 

5 μερη εργασία /δύο ρεπό

Κυλιόμενο Ωράριο Εργασίαςς /Μηνιαίο Πρόγραμμα βάρδιες

Βασικός Μισθός

Ωράριο Εργασίας

7:00-15:00

14:00-22:00

22:00-7:00

Καθήκοντα:

 • Φροντίδα, ατόμων με αναπηρίες

 • Προσωπική Υγιεινή

 • Συνοδεία Ενοίκων σε εξωτερικές δραστηριότητες

 • Δημιουργική Απασχόληση

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος απολυτήριου Γυμνασίου με καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα.

 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια

 • Ευελιξία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα

 • Διάθεση για συνεχή μάθηση

 • Δίπλωμα Οδήγησης

Παροχές:

 • Συλλογική Σύμβαση Εργασίας/Κλίμακες μισθοδοσίας

 • Κοινωνικές Ασφαλίσεις

 • Ταμείο Πρόνοιας

 • Υπερωριακή αμοιβή

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.

 • 13ο μισθό

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: Ίδρυμα «Άγιος Στέφανος », Λυσιμάχου 13 4006  Μέσα Γειτονιά

Ή ηλεκτρονικά: info@agiosstefanos.org

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 25725136


3. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Το Ίδρυμα ΄Άγιος Στέφανος΄΄ είναι μία  από τις μεγαλύτερες  μονάδες παροχής υπηρεσιών στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό.Αναλαμβάνει  εξειδικευμένη φροντίδα ατόμων με αναπηρίες και διαχειρίζεται ένα ευρύ δίκτυο περίθαλψης και φροντίδας .

Για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την λειτουργία των Μονάδων του, ζητά  να προσλάβει Βασική Φροντιστή/τρια για πλήρη απασχόληση σε κατοικία κοινωνικής ένταξης.

Ωρες Απασχόλησης

38 ώρες /εβδομάδα

5 μερη εργασία /δύο ρεπό

Ωράριο Εργασίας

13:00-19:30

19:30-7:30

7:30-19:30

Καθήκοντα:

 • Φροντίδα, ατόμων με αναπηρίες

 • Προσωπική Υγιεινή

 • Συνοδεία Ενοίκων

 • Δημιουργική Απασχόληση

 • Φροντίδα Κατοικίας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος απολυτήριου Γυμνασίου με καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα.

 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια

 • Ευελιξία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα

 • Διάθεση για συνεχή μάθηση

 • Δίπλωμα Οδήγησης

Παροχές:

 • Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών & Κοινωνικές Ασφαλίσεις

 • Υπερωριακή αμοιβή

 • Ταμείο Πρόνοιας

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.

 • 13ο μισθό

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: Ίδρυμα «Άγιος Στέφανος », Λυσιμάχου 13 4006  Μέσα Γειτονιά

Ή ηλεκτρονικά: info@agiosstefanos.org

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 25725136