AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Zητείται Πλασιέ/ Διανομέας

Rich Coffee Roasters: Zητείται Πλασιέ/ Διανομέας – Λεμεσός

Καθήκοντα

 • Διανομή και δυνατότητα πώλησης των προϊόντων, με πελατολόγιο Παγκύπρια.

 • Δυνατότητα να μπορεί να εντοπίζει τυχόν προβλήματα ή επιθυμίες του πελάτη και να τίς μεταβιβάζει στο τμήμα υποστήριξης. Γενικά να βοηθά εκεί και όπου χρειάζεται.

Ωφελήματα 

 • 13ος μισθός

 • 20 μέρες πληρωμένη άδεια από τον εργοδότη

 • Μισθός ανάλογου προσόντων.

 • Παροχή κινητού τηλεφώνου

 • Η εταιρεία μας προσφέρει άμεση και συνεχή εκπαίδευση.

 • Προοπτική ανέλιξης.

 • Φιλικό Περιβάλλον.

Προσόντα

 1. Απόφοιτος/τη Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 2. Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν.

 3. Κάτοχος κανονικής άδειας οδηγού αυτοκινήτου

 4. Συνεπής στο ωράριο εργασίας

 5. Κάτοικος Λεμεσού

Email Address: Jobs@richcoffee.com