AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Κτηνίατρος

ΟΠΑ Ομάδα Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων ΛΤΔ: Ζητείται Κτηνίατρος – Λάρνακα

Η ΟΠΑ Ομάδα Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων ΛΤΔ η οποία εδρεύει στην Αθηένου ενδιαφέρετε να εντάξει στο δυναμικό της Κτηνίατρο Αγροτικών Ζώων .
Τα κύρια καθήκοντα είναι :
 1. Επίσκεψη σε κτηνοτροφικές μονάδες αιγοπροβάτων με σκοπό την κτηνιατρική εξυπηρέτηση
 2. Τεχνική υποστήριξη κτηνιατρικών προϊόντων
 3. Διάγνωση και εξέταση κτηνιατρικών υπηρεσιών
 4. Άμεση συνεργασία με διευθυντικά στελέχη της εταιρίας
 5. Επίτευξη στόχων της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα :
 1. Πανεπιστημιακό πτυχίο κτηνιατρικής
 2. Προϋπηρεσία στον τομέα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 3. Δίπλωμα οδήγησης
Απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστηκά :
 1. Ευχάριστος και κοινωνικός χαρακτήρας
 2. Αποφασιστικότητα πειθαρχία και συνέπεια
 3. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 4. Ενθουσιώδης και δυναμικός χαρακτήρας
Απολαβές θα εξαρτηθούν βάση ικανοτήτων και εμπειρίας
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : opa.manager@cytanet.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επιθυμείτε για την εργασία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 24332068 από 08:00 – 15:00 .
Καταλυτική ημερομηνία αποστολής βιογραφικών 15/05/2023