AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Χρήστης Βιοκτόνων (μισθός €1.400)

Ζητείται Χρήστης Βιοκτόνων – Λεμεσός

Άμεση πρόσληψη χρήστη βιοκτόνων.
Απαραίτητα προσόντα εμπειρία 2 χρόνων. Άδεια οδήγησης.
Μισθός €1400.
Για περισσότερες πληροφορίες όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο 99449865.
Έδρα μας είναι η Λεμεσός .