AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ταμίας

HomeMart DIY: Ζητείται Ταμίας – Λεμεσός

Το HomeMart DIY στην Παρεκκλησιά ζητά άμεσα να προσλάβει ταμία:
Βασικά καθήκοντα:
• Διεκπεραίωση ταμειακών συναλλαγών.
• Εξυπηρέτηση πελατών γενικότερα.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Γνώση εξυπηρέτησης των πελατών.
• Άριστη γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
• Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά.
• Ευχάριστη προσωπικότητα, ταχύτητα και συνέπεια.
• Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα.
Προσφέρουμε:
• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών με συμπερίληψη 13ου μισθού.
• Άριστες συνθήκες εργασίας σε οικογενειακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά και να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο: info@homemart.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”