AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΚΛΕΟΠΑΣ & ΚΛΕΟΠΑΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Το δικηγορικό γραφείο ΚΛΕΟΠΑΣ & ΚΛΕΟΠΑΣ Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα στη Λευκωσία, ζητά ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ για πλήρη απασχόληση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε δικηγορικό γραφείο.
  • Τίτλος ή πτυχίο κολλεγίου ή άλλης αντίστοιχης σχολής γραμματειακών σπουδών.
  • Λογιστικές ικανότητες.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Γνώση σε εργαλεία Microsoft Office και άριστη γνώση Η/Υ.
  • Γνώση χρήσης λογισμικού διαχείρισης δικαστηριακών υποθέσεων.
  • Σύνταξη, δακτυλογράφηση εγγράφων, εντύπων.
  • Καλές οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
  • Ακεραιότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@kleopaslaw.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA