AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΙΜΗ: Θέση Εργασίας

ΙΜΗ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η ΙΜΗ ζητά να προσλάβει:

Λειτουργό Εμπορικού Τμήματος

Καθήκοντα:

 • Υποστήριξη & Ανάπτυξη υπάρχοντος και νέου πελατολογίου
 • Υλοποίηση της στρατηγιής της Εμπορικής Δ/νσης και του ατομικού προϋπολογισμού πωλήσεων
 • Παρακολούθηση ανταγωνισμού
 • Ενημέρωση προς τους πελάτες για τα καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας
 • Υπεύθυνος για την προώθηση των συνεδρίων, εκθέσεων και εκδόσεων στην αγορά καθώς και την προσέλκυση πελατών
 • Υπεύθυνος ώστε να αυξήσει τις πωλήσεις και το πελατολόγιο της εταιρίας
 • Υπεύθυνος για τον προγραμματισμό συναντήσεων με πιθανούς ή και υφιστάμενους πελάτες

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στους κλάδους των Οικονομικών / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Μάνατζμεντ / Finance / Λογιστικής ή σε άλλο συναφή κλάδο
 • Γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων, στην Κύπρο
 • Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις Β2Β θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (προφορικώς και γραπτώς)
 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρήση διαδικτύου
 • Πολύ καλή επαφή με τη διαφημιστική αγορά (διαφημιστικά γραφεία και διαφημιζόμενους
 • Ικανότητα εντοπισμού των επικοινωνιακών αναγκών των πελατών, ικανότητα δημιουργίας σύνθετων λύσεων και προτάσεων σε πελάτες, ικανότητα διαπραγμάτευσης
 • Προηγούμενη εμπειρία σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Απολαβές

Προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Βιογραφικό Σημείωμα και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα μέχρι τις 12 Μαΐου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@imhbusiness.com με την ένδειξη «Commercial23 – anergosjobs.com».

Ατομικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μόνο με όσους πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα

IMH

Aigaleo 5, Strovolos 2057

P.O Box 21185, 1503 Nicosia

Tel. +35722505555 | Fax. +35722679820 | www.imhbusiness.com