AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου

Αντέννα: Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Ο Αντέννα δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Καθήκοντα:

– Τήρηση των λογιστικών αρχείων της εταιρείας

– Εφαρμογή γενικής λογιστικής

– Διεκπεραίωση διαδικασιών καταθέσεων και πληρωμών

– Συμφιλίωση τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωτέων / εισπρακτέων με το λογιστικό σύστημα

– Διεκπεραίωση διαδικασίας τιμολόγησης πελατών

– Διαχείριση των εισπράξεων στα καθορισμένα πλαίσια

– Εξαγωγή και παρακολούθηση των απαιτούμενων αναφορών

– Βοήθεια στην ετοιμασία οικονομικών και άλλων καταστάσεων

– Παροχή υποστήριξης στην οικονομική διεύθυνση

– Βοήθεια στην προετοιμασία οικονομικών αναλύσεων

– Παροχή βοήθειας κατά τη διενέργεια ελέγχου από εξωτερικούς ελεγκτές

Απαραίτητα προσόντα:

– Κάτοχος LCCI Higher και / ή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λογιστική

– Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον τρία χρόνια

– Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

– Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office

– Γνώση του λογισμικού προγράμματος Synthesis θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

– Οργανωτικές ικανότητες

– Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια

Αιτήσεις γίνονται δεκτές με την αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο hr@antenna.com.cy με θέμα «HR05.2023 – Λειτουργός Λογιστηρίου – anergosjobs.com», μέχρι τις 10/5/2023. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο αν έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα προσωπικού του Αντέννα στο 22200200.