AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΠΑΣΥΚΑΦ: Ζητείται Γραμματειακή/ός Λειτουργός

ΠΑΣΥΚΑΦ: Ζητείται Γραμματειακή/ός Λειτουργός – Λεμεσός

Η ομάδα του ΠΑΣΥΚΑΦ μεγαλώνει και αναζητά νέο προσωπικό για άμεση πρόσληψη!

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Γραμματειακού Λειτουργού για την επαρχία Λεμεσού, για πλήρη απασχόληση. Τα καθήκοντα αφορούν την ομαλή καθημερινή λειτουργία και άμεση εξυπηρέτηση και οργάνωση των ασθενών, επισκεπτών/ριών και Επαγγελματιών Υγείας του Συνδέσμου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Προϋπηρεσία σε θέση με Γραμματειακά Καθήκοντα
 • Πτυχίο γραμματειακών σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση Η/Υ – Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook)
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, εμπιστευτικότητα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Εκτέλεση Γραμματειακών Καθηκόντων
 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση ασθενών και επισκεπτών/τριών
 • Χειρισμός τηλεφωνημάτων ασθενών και συνεργατών/ιδων του ΠΑΣΥΚΑΦ και ανακατεύθυνση τους όταν είναι απαραίτητο
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς/ές συνεργάτες/ιδες και λειτουργούς εντός ΠΑΣΥΚΑΦ
 • Διασφάλιση απορρήτου ευαίσθητων πληροφοριών
 • Έκδοση τιμολογίων / αποδείξεων
 • Διατήρηση ηλεκτρονικών και έντυπων αρχείων και διαδικασιών των υπηρεσιών
 • Αποστολή ενημερωτικού υλικού στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Συνεργασία μεταξύ προσωπικού της επαρχίας και συναδέλφων όλων των επαρχιακών υπηρεσιών

Για την πιο πάνω θέση προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών το οποίο περιλαμβάνει προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον και άλλα ωφελήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, μαζί με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@pasykaf.org με τίτλο: “Γραμματειακή/ός Λειτουργός Λεμεσός – anergosjobs.com”
Τελευταία ημερομηνία παραλαβής βιογραφικών είναι η Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023.
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών!